a

Průběžné výsledky hlasování

1. P+R garáže Černý most Chlumecká /2398 Praha 20
2. Benešov - Parkoviště Pod Brankou Pod Brankou /1 Benešov
3. Parkovací objekt Sosna Sosnová /482 Třinec
1. Oblasti placeného stání Tábor Kpt. Jaroše /2418 Tábor
2. Území města Zlína nám. Míru /12 Zlín
1. Navigační systém ve Zlíně nám. Míru /12 Zlín
2. Katalog řešení České parkovací asociace Radimova 36/2342 Praha 6
3. MyParking.io - první datová platforma a marketplace pro parkování Šaldova 26/417 Praha 8 - Karlín
Zobrazit všechny výsledky

O Soutěži

Nový soutěžní ročník zahájen!

Šestý ročník soutěže zahájen! Pomozte nám najít nejoblíbenější parkoviště, nejoblíbenější inovaci anebo město, kde mají parkování podle vás dobře vyřešeno. Snažíme se inspirovat k lepšímu a nechceme se spokojit s dostatečným stavem. V letošním roce budeme stejně jako loni vyhlašovat pouze vítěze vybrané odbornou porotou. Vyhlášení výsledků je plánováno 10. ročníku konference České parkovací asociace plánované na duben 2023.

Přesto o veřejné hlasování nepřijdete a naopak můžete podpořit projekty, které považujete za nejlepší. Je to jednoduché - dejte váš hlas vždy jednomu projektu v každé kategorii. Hlasovat můžete pouze jednou v každé kategorii. V hlasovacím roce 2022/2023 se jedná již o 6. ročník. Vítěze předchozích ročníků naleznete níže. 

Veřejné hlasování šestého ročníku ankety tímto bylo spuštěno. Na těchto stránkách můžete sledovat průběžné výsledky.

Soutěžní kategorie

  1. Parkoviště a garáže

V této kategorii soutěží všechny parkovací objekty (parkovací domy, hromadné garáže i povrchová parkoviště). Je jedno, zda je vlastník či provozovatel soukromá společnost nebo město. Očekáváme, že soutěžící v této kategorii bude vybaven moderním parkovacím systémem a bude pamatovat na různé skupiny uživatelů.

  1. Městská parkovací politika (zkráceno „Města“)

Soutěžícími v této kategorie jsou města nebo městské společnosti, které řeší organizaci dopravy v klidu. Každý řidič vnímá ve městech různá řešení dopravy v klidu a jeho navázání na jiné formy dopravy. Úkolem vás, hlasujících, je vyjádřit podporu právě takové městské parkovací politice, která podle vás nejlépe řeší všechny protichůdné požadavky a podporuje město k životu. Nemělo by být zapomenuto na další účastníky městské dopravy.

  1. Nástroje a inovace (zkráceno „Inovace“)

Již dávno není parkování o lístečku za stěračem a zpoplatnění ve stylu „Vašnosto, dáme to za dvacet bez lístku nebo za 40 s dokladem?“. Různých pomocníků existuje celá řada, některé skvělé a některé spíše přidají starosti. Vaším hlasem pomůžete vybrat ta řešení, která byste chtěli vidět při parkování častěji.

 Soutěžící

Jste provozovatelem parkoviště (garáží)? Dodáváte nebo provozujete službu uplatněnou při parkování? Pracujete pro město nebo městskou společnost, která se zabývá řešením dopravy v klidu? Ukažte také ostatním řidičům, že lze parkovat snadněji a lépe,  že vaše služby jsou zajímavé a vyplňte připravené formuláře. Po našem ověření, že jsou uvedena relevantní data, bude vaše parkoviště nebo služba publikována na těchto stránkách soutěže.

Soutěž Parkoviště roku sestává ze dvou částí – veřejného hlasování (laické části)) a odborné části.

Ve veřejné části může hlasovat každý občan ČR, starší 18-ti let. V každé kategorii je přiznán od každého hlasujícího pouze jeden hlas. V případě podezření zneužití má právo pořadatel soutěže hlasy odebrat a do soutěže nezapočíst.

Odborné hlasování je neveřejné a bude provedeno odbornou komisí. Členové odborné komise budou jmenováni Radou ČPA.

Výsledky 5. ročníku – Parkoviště roku 2020/2021

Jednalo se již o pátý ročník, který byl prvním ročníkem, kdy rozhodovala pouze odborná porota. Oborná porota se skládala z 5 odborníků na oblast dopravy v klidu.

kategorii Inovace byly přihlášeny 3 projekty. Odborná porota vybrala jako nejúspěšnější projekt v této kategorii aplikace MPLA Off-street a Supervision, což jsou mobilní aplikace usnadňující provoz parkovišť. MPLA off-street je aplikace nahrazující parkovací systém na parkovištích s fyzickou obluhou. MPLA Supervision poskytuje rychlou a přesnou kontrolu úhrady (na ulici i na parkovištích) pomocí rozšířené reality a algoritmů umělé inteligence. Porota obě řešení považuje za zvýšení efektivity provozu parkovišť nebo parkovacích zón. 

kategorii Města se přihlásila 2 města, a to město Tábor a Harrachov. Porota vybrala projekt Harrachov - systém řešení parkování v turistickém středisku. Projekt zaujal porotu přístupem města k uživatelům, kdy systém městského parkování rozvíjí město řadu let s důrazem na 2 priority: (i) ochrana místních obyvatel před nepřiměřeným automobilovým turismem a (ii) pro turisty zajištění snadno dostupného a komfortního parkování blízko atraktivních lokalit. Městu se daří snižovat zahlcení centra parkujícími automobily a současně podpořit cestovní ruch pomocí nových technologií.

kategorii Parkoviště a garáže bylo přihlášeno 5 projektů, přičemž odborná porota vyhodnotila jako nejzdařilejší projekt Propojení veřejných a abonentních parkingů - BB Centrum jih. Z hledisla rozsahu se jedná o zcela unikátní projekt pokrývající 2 235 parkovacích stání v garážích a na parkovištích.  Porota ocenila  inovativní využití moderních technologií pro zvýšení komfortu abonentů i krátkodobě parkujích. 

Výsledky 4. ročníku – Parkoviště roku 2019/2020

Jednalo se již o čtvrtý ročník, soutěž měla opět dvě roviny. Jednak veřejné hlasování prostřednictvím internetu a za druhé posouzení odborné poroty. Tato porota se skládala ze 4 odborníků na oblast dopravy v klidu.

kategorii Inovace byly přihlášeny 4 projekty. Odborná porota vybrala jako nejúspěšnější projekt v této kategorii Bezkontaktní platba na výjezdu Westfield Chodov, Praha. Předmět inovace je instalace bezkontaktní čtečky platebních karet na výjezdovém stojanu. Porota toto řešení považuje za zvýšení komfortu návštěvníků, které přispívá ke zrychlení výjezdu vozidla v případě zapomenutí platby  před odjezdem. Porota zohlednila i hygienický aspekt, kdy klient provádí platbu bez fyzického kontaktu.

kategorii Města se přihlásila 2 města, a to město Tábor a Brno. Porota vybrala Parkování ve městě Brně. Projekt zaujal porotu přístupem města k uživatelům, kdy nabízí hodinu parkování zdarma v centru města, rezidentům a jejich návštěvám dále poskytuje 200 hodin bezplatného parkování / rok,  zavedením předplacených návštěvnických karet. ZPS také zohledňuje zásobování prodejen.

kategorii Parkoviště a garáže byl přihlášen 1 projekt, jedná se o  Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové. Porota ocenila vhodné zakomponování do okolní zástavby, vliv na veřejný prostor, architektonické ztvárnění, přínos pro cílovou skupinu klientů, uživatelská vstřícnost, ojedinělý přístup investor týkající se zachování archeologických nálezů pod objektem.

Výsledky 3. ročníku – Parkoviště roku 2018/2019

Soutěž měla dvě roviny. Jednak veřejné hlasování prostřednictvím internetu a za druhé posouzení odborné poroty. Tato porota se skládala ze 5 odborníků na oblast dopravy v klidu.

Do soutěže bylo přihlášeno 6 projektů ve 3 kategoriích:

INOVACE

Univerzální platební portál informačního systému MP Manager a inteligentní  monitorovací vozidlo CamCar

Monitoring parkovacích míst dopravy v klidu v Českých Budějovicích (CIS)

Parking Time Monitoring

MĚSTA

Táborský parkovací systém

PARKOVIŠTĚ A GARÁŽE

Garáže Dejvice.cz

Parkoviště OC Budyšínská Liberec

kategorii Inovace byly přihlášeny 3 projekty. Odborná porota vybrala jako nejúspěšnější projekt v této kategorii Univerzální platební portál informačního systému MP Manager a inteligentní monitorovací vozidlo CamCar v městě Trenčín. Předmět inovace je moderní,  jednoduché, bezpečné a zároveň rychlé řešení platby za krátkodobé i dlouhodobé parkování. 

kategorii Parkoviště a garáže byly přihlášeny 2 projekty parkovišť a garáží. Soutěž neměla předem stanovená hodnotící kritéria, porotci museli každý projekt podrobit důkladnému rozboru a poté na základě subjektivních poznatků navrhnout hodnocení. Byly brány v potaz například regionální dopady, vliv na veřejný prostor, architektonické ztvárnění, přínos pro cílovou skupinu klientů, uživatelská vstřícnost apod. Nejlepší hodnocení odborné poroty obdržel projekt Parkoviště OC Budyšínská Liberec.

kategorii Města se přihlásilo 1 město, a to město Tábor. Projekt zaujal porotu svou komplexností a rozsahem. Projekt byl přihlášen do soutěže i v minulém ročníku, v současné době však porota zohlednila aktualizaci spočívající v cenovém zvýhodnění vozidel s alternativní pohonem.

Výsledky 2. ročníku – Parkoviště roku 2017/2018

Volba probíhala ve 3 kategoriích a každá kategorie byla oceněna na základě jak odborné poroty, tak i veřejného hlasování. Do soutěže bylo přihlášeno 9 projektů. Také ve druhém ročníku byly jednotlivé kategorie inspirovány EPA Awards (ocenění Evropské parkovací asociace) a přizpůsobeny českému trhu.

1. Kategorie - Parkoviště a garáže

Nejlepší hodnocení odborné poroty obdržel projekt Centrum Chodov v Praze. „Vybírali jsme z 5 přihlášených projektů. Tento projekt nás zaujal svou polohou, komplexností, rozsahem a komfortem – rozměry parkovacích stání, navigací, inteligentními službami. Jedná se o kvalitu na nejvyšší světové úrovni srovnatelnou s úrovní nákupních center ve Spojených arabských emirátech“ sdělil předseda poroty, Ing. Milan Taška. Soutěž neměla předem stanovená hodnotící kritéria, porotci museli každý projekt podrobit důkladnému rozboru a poté na základě subjektivních poznatků navrhnout hodnocení. Byly brány v potaz například regionální dopady, vliv na veřejný prostor, architektonické ztvárnění, přínos pro cílovou skupinu klientů, uživatelská vstřícnost a podobně.

2. Kategorie -  Městská parkovací politika (Města)

V této kategorii zvítězil parkovací systém Zón placeného stání v Praze (ZPS) hl. m. Prahy. „Systém Zón placeného stání v Praze (ZPS)je dlouhodobě stavěn na moderních technologiích, navíc od 1.2.2018 jsou Pražské ZPS v plném digitálním režimu – kontrola zaparkovaných aut, vydávaní krátkodobých i dlouhodobých parkovacích oprávnění. Platby za krátkodobé parkování je možné provádět nyní ve všech ZPS skrze webovou aplikaci přístupnou z mobilních zařízení notebooků i stolních PC. Digitalizace systému nabízí i široké možnosti zapojení různých typů uživatelů, resp. parkovacích oprávnění do systému s ohledem na specifické metody užívaní (např. vozidla carsharingu, vozidla sociálních služeb, elektromobily, centrálně nastavované tarify platné výhradně o svátcích apod.).“ konstatovali členové poroty.

3. Kategorie - Nástroje a inovace (Inovace)

Odborná porota vybrala jako nejúspěšnější projekt v této kategorii Virtuální parkovací hodiny (VPH) od společnosti MPLA s.r.o.. „Předmětem inovace je komfortní a bezpečný způsob bezhotovostní platby za parkování na ulici, parkovišti i v garážích. Jedná se o webovou aplikaci.“ vysvětlili členové poroty.

Hlasování veřejnosti

Hlasování veřejnosti v kategorii Parkoviště a garáže sestavilo následující žebříček: první místo Parkovací dům DOMINI PARK z Brna. Druhé místo získal Online parking hypermarket Albert Ostrava Dubina a na třetí pozici Podzemní garáže u Janáčkova divadla z Brna.

V kategorii Městská parkovací politika veřejnost zvolila vítězem parkovací systém Zón placeného stání v Praze (ZPS) před Parkovacím systémem ve městě Tábor.

Veřejnost rozhodla hlasováním v kategorii Nástroje a inovace shodně jako odborná porota - zvítězil projekt Virtuální parkovací hodiny (VPH). Druhou příčku obsadila Bezbariérová platební stanice usnadňující platby zdravotně tělesně postiženým.

  

Výsledky 1. ročníku – Parkoviště roku 2016/2017

Volba probíhala ve 3 kategoriích a každá kategorie byla oceněna na základě jak odborné poroty, tak i veřejného hlasování. Do soutěže bylo přihlášeno 13 projektů. Jednotlivé kategorie byly inspirovány EPA Awards (ocenění Evropské parkovací asociace) a přizpůsobeny českému trhu.

Hlasování veřejnosti

Hlasování veřejnosti v kategorii Parkoviště a garáže sestavilo následující žebříček: první místo Parkovací dům Protěž, který je novou součástí Centra Chodov v Praze. Druhé místo získal Online parking hypermarket Albert Ostrava Dubina a na třetí pozici Podzemní garáže u Janáčkova divadla z Brna.

V kategorii Městská parkovací politika bylo rozhodování jednoduché – vzhledem k jednomu účastníku v této kategorii je výsledek shodný za odborné i veřejné hlasování a za odvahu být prvním přihlášeným si také ocenění zaslouží město i Technické služby Tábor s.r.o.

Veřejnost rozhodla hlasováním v kategorii Nástroje a inovace o následujícím pořadí: na prvním místě uspělo technické řešení tzv. modrých zón v Praze pod názvem „Zóny placeného stání hl. m. Prahy - elektronický systém administrace a kontroly parkování“. Druhou příčku obsadila služba mobilní platby parkovného MPLA a třetí místo získal portál Bezpečné parkování.cz.

Pořadí dle odborné poroty

1. Kategorie - Parkoviště a garáže

Nejlepší hodnocení odborné poroty obdržel projekt v Mladé Boleslavi Podzemní parkovací dům Militká. „Vybírali jsme z 9 přihlášených projektů. U tohoto projektu nás zaujalo zejména urbanistické řešení. Projekt je vhodně zakomponován do podzemí centrálního prostoru města, což umožňuje využívat veřejný prostor pro jeho hlavní funkci s minimálními negativními dopady, které provoz objektu hromadného parkování přináší.“  Sdělil předseda poroty, Ing. Ondřej Myška. Druhé místo obsadily brněnské Podzemní garáže u Janáčkova divadla a třetí příčka patří Parkingu Protěž, který je součástí OC Chodov v Praze.

2. Kategorie -  Městská parkovací politika (Města)

V této kategorii zvítězilo město Tábor. „Porotu zaujalo svou komplexností a rozsahem. Parkovací systém města Tábor je dlouhodobě stavěn na moderních technologiích a je zde uplatněna již několik let funkce objektového parkování.“ konstatovali členové poroty.

3. Kategorie - Nástroje a inovace (Inovace)

Odborná porota vybrala jako nejúspěšnější projekt Zóny placeného stání hl. m. Prahy - elektronický systém administrace a kontroly parkování (ZPS Praha) s následující argumentací: „Předmětem inovace toho systému je komplexnost řešení zón placeného stání od zakoupení parkovacího oprávnění jakéhokoli druhu, jeho vzdálené správy, až po systém kontroly a následného řešení přestupků.“ Druhé místo získala platební služba MPLA.cz, které je mimo jiné součástí řešení ZPS Praha jako Virtuální parkovací hodiny. Třetí příčku obsadil portál Bezpečné parkování.cz s možností zjištění obsazenosti a rezervace parkovacích míst.

Děkujeme všem zúčastněným a vítězům blahopřejeme!

Česká parkovací asociace již připravila třetí ročník Parkoviště roku 2018/2019, aby dále byly veřejnosti představeny nejzajímavější projekty v oblasti parkování v letošním roce. Za každoročním opakováním soutěže „miss parkování“ je snaha České parkovací asociace poukázat na skutečnost, že problémy dopravy v klidu jsou řešitelné. Právě inspirovat se nejlepšími je posláním této soutěže a Česká parkovací asociace se těší na rychlejší zlepšení v oblasti parkování pro všechny, kteří jsou parkováním dotčeni.

Výsledky prvního ročníku soutěže byly úspěšně medializovány v časopisech a internetových médiích.

Copyright © Česká parkovací asociace z.s.p.o., všechna práva vyhrazena
design by AD13 Group