a

Průběžné výsledky hlasování

Zobrazit všechny výsledky

O Soutěži

Již známe vítěze prvního ročníku soutěže Parkoviště roku!

Česká parkovací asociace z.p.s.o. vyhlásila dne 26.4.2017 vítěze prvního ročníku soutěže  - Parkoviště roku 2016. 

Pořadí dle odborné poroty

1. Kategorie - Parkoviště a garáže

Nejlepší hodnocení odborné poroty obdržel projekt v Mladé Boleslavi Podzemní parkovací dům Militká. „Vybírali jsme z 9 přihlášených projektů. U tohoto projektu nás zaujalo zejména urbanistické řešení. Projekt je vhodně zakomponován do podzemí centrálního prostoru města, což umožňuje využívat veřejný prostor pro jeho hlavní funkci s minimálními negativními dopady, které provoz objektu hromadného parkování přináší.“  Sdělil předseda poroty, Ing. Ondřej Myška. Druhé místo obsadily brněnské Podzemní garáže u Janáčkova divadla a třetí příčka patří Parkingu Protěž, který je součástí OC Chodov v Praze.

2. Kategorie -  Městská parkovací politika (Města)

V této kategorii zvítězilo město Tábor. „Porotu zaujalo svou komplexností a rozsahem. Parkovací systém města Tábor je dlouhodobě stavěn na moderních technologiích a je zde uplatněna již několik let funkce objektového parkování.“ konstatovali členové poroty.

3. Kategorie - Nástroje a inovace (Inovace)

Odborná porota vybrala jako nejúspěšnější projekt Zóny placeného stání hl. m. Prahy - elektronický systém administrace a kontroly parkování (ZPS Praha) s následující argumentací: „Předmětem inovace toho systému je komplexnost řešení zón placeného stání od zakoupení parkovacího oprávnění jakéhokoli druhu, jeho vzdálené správy, až po systém kontroly a následného řešení přestupků.“ Druhé místo získala platební služba MPLA.cz, které je mimo jiné součástí řešení ZPS Praha jako Virtuální parkovací hodiny. Třetí příčku obsadil portál Bezpečné parkování.cz s možností zjištění obsazenosti a rezervace parkovacích míst.

Výsledky veřejného hlasování

Veřejnost rozhodla svými hlasy o výsledném pořadí účastníků takto:

Kategorie Parkoviště a garáže

1. Parkovací dům Protěž
2. ONLINE PARKING HYPERMARKET ALBERT OSTRAVA DUBINA
3. Podzemní garáže u Janáčkova divadla

Kategorie Městská parkovací politika (Města)

1. Táborský parkovací systém

Kategorie - Nástroje a inovace (Inovace)

1. Zóny placeného stání hl. m. Prahy - elektronický systém administrace a kontroly parkování
2. MPLA.cz
3. Bezpečné parkování.cz

Děkujeme všem zúčastněným a vítězům blahopřejeme!

Česká parkovací asociace již nyní připravuje zahájení ročníku Parkoviště roku 2017, aby dále byly veřejnosti představeny nejzajímavější projekty v oblasti parkování v letošním roce. Za každoročním opakováním soutěže „miss parkování“ je snaha České parkovací asociace poukázat na skutečnost, že problémy dopravy v klidu jsou řešitelné. Právě inspirovat se nejlepšími je posláním této soutěže a Česká parkovací asociace se těší na rychlejší zlepšení v oblasti parkování pro všechny, kteří jsou parkováním dotčeni.

Novinky

Zobrazit všechny novinky

O ČPA

Naším cílem je vytvořit ucelenou a komplexní představu o zákonných, technických a normativních podmínkách, tak aby vytvořily kvalitní základnu pro řešení dopravy v klidu. Chceme aktivně ovlivnit legislativní procesy ve prospěch všech měst, nikoliv jen těch, které si dokážou prosadit své lokální potřeby v Parlamentu ČR. Chceme účinně připomínkovat technické normy a předpisy aby odpovídaly reálným potřebám 21. století. Chceme vytvořit bohatou informační základnu a tuto nasdílet všem členům. Všechny tyto cíle nemůže realizovat pouze několik jedinců. Pro jejich kvalitní přípravu a realizaci potřebujeme maximální množství informací a podnětů ze strany měst a obcí, ale také ostatních odborných informací. Proto se staňte členem České parkovací asociace. Pomůžete sobě. Pomůžete ostatním. Děkujeme. Více informací naleznete zde: http://www.parkovaciasociace.cz/

V září 2015 jsme na společné tiskové konferenci několika zájmových sdružení definovali zájem na společném postupu při prosazování systémových a koncepčních změn v uspořádání českých a moravských měst. Tato nová iniciativa byla pojmenována Město s dobrou adresou a naší snahou je pomoci komplexnímu řešení městské mobility směřující ke zlepšení života. Více informací naleznete zde: http://www.mestosdobrouadresou.cz/

Kontakt

Sídlo:
Česká parkovací asociace z.s.p.o.
Radimova 2342/36
169 00 Praha 6

Korespondenční adresa:
Česká parkovací asociace z.s.p.o.
Radimova 2342/36
169 00 Praha 6
e-mail: info@parkovaciasociace.cz
Tel.: + 420 222 742 621

Copyright © Česká parkovací asociace z.s.p.o., všechna práva vyhrazena
design by AD13 Group