a

Průběžné výsledky hlasování

1. Parkovací systém - Město Tábor Kpt. Jaroše /2418 Tábor
1. Bezbariérová automatická platební stanice Třída Václava Klementa /147 Mladá Boleslav
Zobrazit všechny výsledky

O Soutěži

Veřejné hlasování

Pomozte nám najít nejoblíbenější parkoviště, nejoblíbenější inovaci anebo město, kde mají parkování podle vás dobře vyřešeno. Snažíme se inspirovat k lepšímu a nechceme se spokojit s dostatečným stavem. Je to jednoduché - dejte váš hlas vždy jednomu projektu v každé kategorii. Hlasovat můžete jednou v každé kategorii. V hlasovacím roce 2017/2018 se jedná již o druhý ročník. Vítěze prvního ročníku naleznete níže.

Veřejné hlasování druhého ročníku ankety začne 2.11.2017 a skončí 31.3.2018. Na těchto stránkách můžete sledovat průběžné výsledky a vyhlášení výsledků je plánováno na duben 2018 na 5. ročníku konference České parkovací asociace.

Soutěžní kategorie

  1. Parkoviště a garáže

V této kategorii soutěží všechny parkovací objekty (parkovací domy, hromadné garáže i povrchová parkoviště). Je jedno, zda je vlastník či provozovatel soukromá společnost nebo město. Očekáváme, že soutěžící v této kategorii bude vybaven moderním parkovacím systémem a bude pamatovat na různé skupiny uživatelů.

  1. Městská parkovací politika (zkráceno „Města“)

Soutěžícími v této kategorie jsou města nebo městské společnosti, které řeší organizaci dopravy v klidu. Každý řidič vnímá ve městech různá řešení dopravy v klidu a jeho navázání na jiné formy dopravy. Úkolem vás, hlasujících, je vyjádřit podporu právě takové městské parkovací politice, která podle vás nejlépe řeší všechny protichůdné požadavky a podporuje město k životu. Nemělo by být zapomenuto na další účastníky městské dopravy.

  1. Nástroje a inovace (zkráceno „Inovace“)

Již dávno není parkování o lístečku za stěračem a zpoplatnění ve stylu „Vašnosto, dáme to za dvacet bez lístku nebo za 40 s dokladem?“. Různých pomocníků existuje celá řada, některé skvělé a některé spíše přidají starosti. Vaším hlasem pomůžete vybrat ta řešení, která byste chtěli vidět při parkování častěji.

 Soutěžící

Jste provozovatelem parkoviště (garáží)? Dodáváte nebo provozujete službu uplatněnou při parkování? Pracujete pro město nebo městskou společnost, která se zabývá řešením dopravy v klidu? Ukažte také ostatním řidičům, že lze parkovat snadněji a lépe,  že vaše služby jsou zajímavé a vyplňte připravené formuláře. Po našem ověření, že jsou uvedena relevantní data, bude vaše parkoviště nebo služba publikována na těchto stránkách soutěže.

Soutěž Parkoviště roku sestává ze dvou částí – veřejného hlasování (laické části)) a odborné části.

Ve veřejné části může hlasovat každý občan ČR, starší 18-ti let. V každé kategorii je přiznán od každého hlasujícího pouze jeden hlas. V případě podezření zneužití má právo pořadatel soutěže hlasy odebrat a do soutěže nezapočíst.

Odborné hlasování je neveřejné a bude provedeno odbornou komisí. Členové odborné komise budou jmenováni Radou ČPA a budou zveřejněni na stránkách této soutěže.

  

Výsledky 1. ročníku – Parkoviště roku 2016

Volba probíhala ve 3 kategoriích a každá kategorie byla oceněna na základě jak odborné poroty, tak i veřejného hlasování. Do soutěže bylo přihlášeno 13 projektů. Jednotlivé kategorie byly inspirovány EPA Awards (ocenění Evropské parkovací asociace) a přizpůsobeny českému trhu.

Hlasování veřejnosti

Hlasování veřejnosti v kategorii Parkoviště a garáže sestavilo následující žebříček: první místo Parkovací dům Protěž, který je novou součástí Centra Chodov v Praze. Druhé místo získal Online parking hypermarket Albert Ostrava Dubina a na třetí pozici Podzemní garáže u Janáčkova divadla z Brna.

V kategorii Městská parkovací politika bylo rozhodování jednoduché – vzhledem k jednomu účastníku v této kategorii je výsledek shodný za odborné i veřejné hlasování a za odvahu být prvním přihlášeným si také ocenění zaslouží město i Technické služby Tábor s.r.o.

Veřejnost rozhodla hlasováním v kategorii Nástroje a inovace o následujícím pořadí: na prvním místě uspělo technické řešení tzv. modrých zón v Praze pod názvem „Zóny placeného stání hl. m. Prahy - elektronický systém administrace a kontroly parkování“. Druhou příčku obsadila služba mobilní platby parkovného MPLA a třetí místo získal portál Bezpečné parkování.cz.

Pořadí dle odborné poroty

1. Kategorie - Parkoviště a garáže

Nejlepší hodnocení odborné poroty obdržel projekt v Mladé Boleslavi Podzemní parkovací dům Militká. „Vybírali jsme z 9 přihlášených projektů. U tohoto projektu nás zaujalo zejména urbanistické řešení. Projekt je vhodně zakomponován do podzemí centrálního prostoru města, což umožňuje využívat veřejný prostor pro jeho hlavní funkci s minimálními negativními dopady, které provoz objektu hromadného parkování přináší.“  Sdělil předseda poroty, Ing. Ondřej Myška. Druhé místo obsadily brněnské Podzemní garáže u Janáčkova divadla a třetí příčka patří Parkingu Protěž, který je součástí OC Chodov v Praze.

2. Kategorie -  Městská parkovací politika (Města)

V této kategorii zvítězilo město Tábor. „Porotu zaujalo svou komplexností a rozsahem. Parkovací systém města Tábor je dlouhodobě stavěn na moderních technologiích a je zde uplatněna již několik let funkce objektového parkování.“ konstatovali členové poroty.

3. Kategorie - Nástroje a inovace (Inovace)

Odborná porota vybrala jako nejúspěšnější projekt Zóny placeného stání hl. m. Prahy - elektronický systém administrace a kontroly parkování (ZPS Praha) s následující argumentací: „Předmětem inovace toho systému je komplexnost řešení zón placeného stání od zakoupení parkovacího oprávnění jakéhokoli druhu, jeho vzdálené správy, až po systém kontroly a následného řešení přestupků.“ Druhé místo získala platební služba MPLA.cz, které je mimo jiné součástí řešení ZPS Praha jako Virtuální parkovací hodiny. Třetí příčku obsadil portál Bezpečné parkování.cz s možností zjištění obsazenosti a rezervace parkovacích míst.

Děkujeme všem zúčastněným a vítězům blahopřejeme!

Česká parkovací asociace již připravila druhý ročník Parkoviště roku 2017/2018, aby dále byly veřejnosti představeny nejzajímavější projekty v oblasti parkování v letošním roce. Za každoročním opakováním soutěže „miss parkování“ je snaha České parkovací asociace poukázat na skutečnost, že problémy dopravy v klidu jsou řešitelné. Právě inspirovat se nejlepšími je posláním této soutěže a Česká parkovací asociace se těší na rychlejší zlepšení v oblasti parkování pro všechny, kteří jsou parkováním dotčeni.

Výsledky prvního ročníku soutěže byly úspěšně medializovány v časopisech a internetových médiích.

Novinky

Zobrazit všechny novinky

O ČPA

Naším cílem je vytvořit ucelenou a komplexní představu o zákonných, technických a normativních podmínkách, tak aby vytvořily kvalitní základnu pro řešení dopravy v klidu. Chceme aktivně ovlivnit legislativní procesy ve prospěch všech měst, nikoliv jen těch, které si dokážou prosadit své lokální potřeby v Parlamentu ČR. Chceme účinně připomínkovat technické normy a předpisy aby odpovídaly reálným potřebám 21. století. Chceme vytvořit bohatou informační základnu a tuto nasdílet všem členům. Všechny tyto cíle nemůže realizovat pouze několik jedinců. Pro jejich kvalitní přípravu a realizaci potřebujeme maximální množství informací a podnětů ze strany měst a obcí, ale také ostatních odborných informací. Proto se staňte členem České parkovací asociace. Pomůžete sobě. Pomůžete ostatním. Děkujeme. Více informací naleznete zde: http://www.parkovaciasociace.cz/

V září 2015 jsme na společné tiskové konferenci několika zájmových sdružení definovali zájem na společném postupu při prosazování systémových a koncepčních změn v uspořádání českých a moravských měst. Tato nová iniciativa byla pojmenována Město s dobrou adresou a naší snahou je pomoci komplexnímu řešení městské mobility směřující ke zlepšení života. Více informací naleznete zde: http://www.mestosdobrouadresou.cz/

Kontakt

Sídlo:
Česká parkovací asociace z.s.p.o.
Radimova 2342/36
169 00 Praha 6

Korespondenční adresa:
Česká parkovací asociace z.s.p.o.
Radimova 2342/36
169 00 Praha 6
e-mail: info (zavináč) parkovaciasociace.cz
Tel.: + 420 222 742 621

Copyright © Česká parkovací asociace z.s.p.o., všechna práva vyhrazena
design by AD13 Group